Wybory parlamentarne

 13.10.2019 r.
 


(kalendarz wyborczy niżej)                                                                                                                                                   (zdjęcie: źródło -NaszeMiasto.pl)

Role w wyborach i kim chcesz być?

Wyborcą

 

Członkiem komisji  

Mężem zaufania     

Obserwatorem społecznym wyborów

Obserwatorem kampanii wyborczej

Informacje uzupełniające

 

Ważne daty

Kalendarz

 • Do dnia 24 sierpnia 2019r.:

 

Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

 - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego

 - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

 • Do dnia 26 sierpnia 2019r.:

 

Powołanie okręgowych komisji wyborczych.

 • Do dnia 3 września 2019r. (godz. 24:00):

Zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

 • Do dnia 8 września 2019r.:

Utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

 • Do dnia 13 września 2019r.:

 

Podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika, zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich oraz zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

 • Do dnia 22 września 2019r.:

 

Powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych, podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  sporządzenie spisów wyborców przez gminy.

 • Od dnia 22 września do 29 września 2019r.:

 

Składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę. 

​​

 

​​

 • Do dnia 28 września 2019r.:

Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.​

 • Od dnia 28 września 2019r. do 11 października 2019r. (24:00):

Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze.

 • Do dnia 3 października 2019r.:

 

Podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

 • Do dnia 4 października 2019r.:

 

Składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

 • Do dnia 8 października 2019r.:

 

Składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

 • Do dnia 10 października 2019r.:

 

Zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą oraz zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

 • Do dnia 11 października 2019r. (godz. 24:00):

 

Zakończenie kampanii wyborczej.

 • 13 października 2019r. (godz: 7:00 - 21:00)

 

Głosowanie

Skontaktuj się

Komitet Obrony Demokracji
Region Mazowsze

NIP 5252649748​


ul. Górczewska 39
01-144 Warszawa

 +48 729 055 221

zarzad.regionu.mazowsze@ruchkod.pl

Obserwuj nas
Wesprzyj nas
kodmale.png
 • Biały Facebook Ikona
 • Biały Twitter Ikona
 • Biały Google+ Ikona

KOD

facebook

twitter

Google+

Komitet Obrony Demokracji 

Nr konta:

73 1950 0001 2006 7267 0847 0010

 

Kod SWIFT/BIC Idea Bank: IEEAPLPA

IBAN Idea Bank: PL 73 1950 0001 2006 7267 0847 0010

 

tytułem:

darowizna dla REGIONU MAZOWSZE

Copyright © 2018 KOD Mazowsze by FoxyBat and Pretty & Sarcastic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Created with Wix.com.

Nasza witryna nie gromadzi o Tobie danych ani nie korzysta z cookies!