Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Zgodnie z § 45 pkt. 3-4, § 46, § 49-50 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, w imieniu Zarządu Regionu Mazowsze

zapraszamy na Zwyczajne Regionalne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2020 r. w Warszawie, przy ul. Szarych Szeregów 11.

Początek obrad 26 stycznia 2020 o godzinie 10:00. Rejestracja delegatów od godz. 9:30. W razie braku kworum drugi termin będzie tego samego dnia o godzinie 11:00.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Ustalenie kworum w pierwszym terminie, bądź stwierdzenie konieczności otwarcia w drugim terminie.

 2. Otwarcie Zebrania przez Zarząd Regionu

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 4. Wybór Prezydium Zebrania.

 5. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania.

 6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 8. Sprawozdanie Zarządu Regionu.

 9. Sprawozdanie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.

 10. Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

 11. Wybory Przewodniczącego Zarządu Regionu.

 12. Ustalenie liczby członków Zarządu Regionu.

 13. Wybory Zarządu Regionu.

 14. Wybory delegatów na zjazd krajowy.

 15. Wybory Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.

 16. Wybory Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

 17. Dyskusja o osobowości prawnej regionu.

 18. Dyskusja programowa.

 19. Rozpatrzenie uchwał zgłoszonych w czasie Zebrania.

 20. Wolne wnioski.

 21. Zamknięcie Zebrania.

 

W uzupełnieniu do porządku obrad:

 

Ad pkt. 11-16 (wybory władz regionu) - osoby, które chciałyby kandydować, prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go w sposób wskazany w uchwale do 26.01.2020.Kandydaci mogą również przesłać prezentację swojej osoby w formie pliku PDF. Materiały te będą publikowane od dn. 13.01.2020 na stronie https://www.kodmazowsze.pl/ i będą publicznie dostępne. Kandydat może również dostarczyć materiały promocyjne w formie papierowej, wydrukowane we własnym zakresie. Będą one dystrybuowane przy rejestracji uczestników Zebrania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA.pdf

Ad pkt 18 (dyskusja programowa) - zachęcamy Państwa do zgłaszania 3-minutowych wystąpień/prezentacji programowych. Prosimy zgłaszać wystąpienia na adres: zarzad.regionu.mazowsze@ruchkod.pl.W trakcie wystąpienia można będzie skorzystać z rzutnika multimedialnego. Plik z prezentacją w formacie PDF prosimy dostarczyć najpóźniej na dzień przed zebraniem, tj. do 25 stycznia br.

Uchwała o zwołaniu Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji oraz proponowany regulamin Zebrania

UCHWAŁA nr ZR_MAZ-2020-01-02-01.pdf

REGULAMIN OBRAD

Wyżywienie

Na miejscu będzie można skorzystać z serwisu kawowego (kawa, herbata, woda). Opłata dobrowolna do skarbonki - zbiórka wewnętrzna na rzecz Regionu Mazowsze KOD.

Można zamówić obiad (jedno danie główne, mięsne lub vege) w cenie 26 zł. Płatność na miejscu gotówką w recepcji zebrania. Osoby zainteresowane prosimy o informację o chęci skorzystania z obiadu wraz z wyborem wariantu do dnia 22.01.2020 na adres: anna.nowacka@ruchkod.pl

W razie wszelkich pytań i uwag prosimy się kontaktować z Zarządem Regionu Mazowsze KOD, tel. 729 055 221, e-mail zarzad.regionu.mazowsze@ruchkod.pl

Do zobaczenia!

Zarząd Regionu Mazowsze
Komitet Obrony Demokracji

 

Załączniki

 1. Uchwała o zwołaniu walnego zebrania

 2. Projekt regulaminu zebrania

 3. Formularz zgłoszenia kandydata

Skontaktuj się

Komitet Obrony Demokracji
Region Mazowsze

NIP 5252649748​


ul. Górczewska 39
01-144 Warszawa

 +48 729 055 221

zarzad.regionu.mazowsze@ruchkod.pl

Obserwuj nas
Wesprzyj nas
kodmale.png
 • Biały Facebook Ikona
 • Biały Twitter Ikona
 • Biały Google+ Ikona

KOD

facebook

twitter

Google+

Komitet Obrony Demokracji 

Nr konta:

73 1950 0001 2006 7267 0847 0010

 

Kod SWIFT/BIC Idea Bank: IEEAPLPA

IBAN Idea Bank: PL 73 1950 0001 2006 7267 0847 0010

 

tytułem:

darowizna dla REGIONU MAZOWSZE

Copyright © 2018 KOD Mazowsze by FoxyBat and Pretty & Sarcastic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Created with Wix.com.

Nasza witryna nie gromadzi o Tobie danych ani nie korzysta z cookies!