Kandydaci Walne 2020

Podczas Zwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji na podst. § 29, § 45, § 46, § 52, §57, § 59 statutu będziemy wybierać członków następujących organów szczebla regionalnego:

 • 3-9 członków/członkiń zarządu regionu, przy czym przewodniczący/a zarządu regionu wybierany/a jest w oddzielnym głosowaniu,

 • 3 członków/członkiń regionalnej komisji rewizyjnej,

 • 5 członków/członkiń regionalnego sądu koleżeńskiego,

 • 12 delegatów/delegatek na krajowy zjazd delegatów.

Członkowie władz regionalnych wybierani są na wspólną kadencję, która trwa 2 lata.

Formularz zgłoszenia kandydata TUTAJ.

Kandydaci na przewodniczącego zarządu regionu

Kandydaci do zarządu regionu

 • Andrzej Sławiński

 • Nathalie Bolgert

Kandydaci do regionalnej komisji rewizyjnej

 • Magda Marlena Lesiak

Kandydaci do regionalnego sądu koleżeńskiego

 • Paulina Bojarska

Kandydaci na delegatów na krajowy zjazd delegatów

 • Andrzej Sławiński

 • Jacek Grzegorz Wiśniewski

 • Jan Rey

 • Jędrzej Ochremiak

 • Kinga Łozińska

 • Krzysztof Król

 • Paulina Bojarska

 • Zosia Sanejko

Skontaktuj się

Komitet Obrony Demokracji
Region Mazowsze

NIP 5252649748​


ul. Górczewska 39
01-144 Warszawa

 +48 729 055 221

zarzad.regionu.mazowsze@ruchkod.pl

Obserwuj nas
Wesprzyj nas
kodmale.png
 • Biały Facebook Ikona
 • Biały Twitter Ikona
 • Biały Google+ Ikona

KOD

facebook

twitter

Google+

Komitet Obrony Demokracji 

Nr konta:

73 1950 0001 2006 7267 0847 0010

 

Kod SWIFT/BIC Idea Bank: IEEAPLPA

IBAN Idea Bank: PL 73 1950 0001 2006 7267 0847 0010

 

tytułem:

darowizna dla REGIONU MAZOWSZE

Copyright © 2018 KOD Mazowsze by FoxyBat and Pretty & Sarcastic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Created with Wix.com.

Nasza witryna nie gromadzi o Tobie danych ani nie korzysta z cookies!